x

Onlayn ödəniş

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASINI ONLAYN ƏLDƏ ET

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASI ONLAYN ÖDƏNİŞ

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Məsuliyyət sığortası

Məsuliyyət sığortası

Məsuliyyətin sığortası zamanı üçüncü şəxslərinin həyatına, sağlamlığına və yaxud əmlakına zərər vurulması nəticəsində yaranan öhdəliklərə görə risklər sığortalanır. 

İşəgötürənin məsuliyyətinin sığortası

Ümumi məsuliyyətin və peşə məsuliyyətinin sığortası