x

Onlayn ödəniş

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASINI ONLAYN ƏLDƏ ET

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASI ONLAYN ÖDƏNİŞ

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Sığorta növləri üzrə risklərin fakultativ təkrarsığortası

Sığorta növləri üzrə risklərin fakultativ təkrarsığortası

20 ildən artıq təcrübəyə malik olan “İpək Yolu Sığorta” ASC lisenziyalarına müvafiq olaraq məcmu kapitalı çərçivəsində təkrarsığorta xidmətlərini təklif edir. Şirkətimiz yerli və xarici bazarlardan müxtəlif riskləri təkrarsığortaya qəbul edir. 

Həmçinin, “İpək Yolu Sığorta” ASC sığorta bazarında alternativi olmayan aviasiya kaskosu, kaskonun hərbi risklərdən sığortası və məsuliyyət sığortası üzrə risklərin təkrarsığortasında iştirak etmək imkanına malikdir.